Ondersteuning administratie

Ik ondersteun verloskunde praktijken bij de (organisatie van) de financiële administratie. En dan met name het stukje debiteurenadministratie. M.a.w. alles wat te maken heeft met het declareren van de geleverde zorg.

De financiële administratie is vaak iets wat iemand ‘erbij’ doet. Maar stiekem kost het toch best veel tijd. Ik help je, via workshop of cursus, je financiële administratie efficiënt te organiseren. Het resultaat: meer tijd voor cliëntenzorg, een gezonde cashflow, duidelijke overzichten voor de accountant en meer inzicht in je praktijkgegevens. Structurele of tijdelijke ondersteuning behoren ook tot de mogelijkheden.

Structurele of tijdelijke ondersteuning
Groeit je praktijk en lukt het niet meer om de administratie er bij te doen? Dan kan ik je misschien helpen. Of is er, bijvoorbeeld door ziekte in de praktijk, wat achterstand in de administratie ontstaan? Dan werk ik alles bij tot vervanging gevonden is. Ik verstuur declaraties, verwerk retourinformatie en voer controles uit, bijvoorbeeld of alle geleverde zorg ook gedeclareerd is. Je ontvangt maandelijks een financieel verslag, o.a. met omzetcijfers en openstaande bedragen. Indien gewenst zorg ik ook voor alle rapporten voor de accountant.

Praktijkscan
Ik voer een aantal controles uit, bijvoorbeeld of alle zorg gedeclareerd is, retourinfo en betalingen goed verwerkt zijn enz. Je ontvangt een rapport (o.a. omzetcijfers en openstaande posten) en advies op maat. Als uit de scan blijkt dat er wat achterstallige administratie is, kan ik alles voor je bijwerken. Hiervoor maak ik dan eerst een offerte.

Mijn ervaring is dat een praktijkscan je meer oplevert dan dat ie kost. Is het niet door het boven water halen van niet gedeclareerde zorg dan wel door het aanreiken van tips om je administratie te optimaliseren.

Workshop ‘Financiële administratie in de verloskunde praktijk’
Deze workshop is ontstaan in samenwerking met softwareleverancier Orfeus bv. Gebruik je een ander programma, neem dan eerst even contact op. In deze workshop leer je hoe je het declareren en alles wat daar komt bij kijken efficiënt kunt organiseren en structureren. De workshop is praktisch opgezet. Je ontvangt een hand-out met o.a. check-lists en een stappenplan voor het declareren. Deze workshop helpt je om meer inzicht in je praktijkcijfers te krijgen.
Meer over de workshop

Cursus ‘Financiële administratie’ bij jou in de praktijk – advies op maat
De cursus ‘Financiële administratie’ is inhoudelijk gelijk aan bovenstaande workshop, echter volledig toegespitst op jouw situatie en ingevuld naar jouw wensen.  Ik kom naar je praktijk en samen inventariseren we wat de knelpunten en problemen zijn. Wat kun je anders organiseren, hoe vermijd je steeds weerkerende problemen? Of je hebt een concrete vraag, dan gaan we daar mee aan de slag. Je ontvangt het werkboek financiële administratie en naderhand een verslag met tips en adviezen.
Meer over de cursus

Telefonische ondersteuning
Op een afgesproken tijdstip bespreken we jouw vragen met betrekking tot declareren. Ook vragen als ‘welke gegevens overleg ik aan de accountant en hoe doe ik dat’ kan ik voor je beantwoorden. Indien gewenst nemen we  het stappenplan declareren en de belangrijkste rapporten door; beide zijn onderdeel van de workshop.  Tijdens de sessies kan gebruik gemaakt worden van Teamviewer.

Administratie modulegelden
Om het tot stand komen van de integrale geboortezorg te bevorderen stellen zorgverzekeraars financiële middelen ter beschikking dmv de Module Integrale Geboortezorg. Deze zgn  ‘Modulegelden’ zijn bedoeld om binnen een VSV de integrale geboortezorg vorm te geven. De verloskunde praktijken zijn verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties modulegelden bij de zorgverzekeraars. Dit betekent veel extra administratief werk.
izilearn heeft de nodige kennis en ervaring opgebouwd om praktijken hierbij te begeleiden.

izilearn zorg voor:

  • inventariseren addenda zorgverzekeraars
  • instellen prestatiecodes
  • instructie aanmaken en verzenden van de declaraties modulegelden
  • opstellen rapporten tbv VSV en ev de accountant

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden: 06-29041612 of els@izilearn.nl.

Tarieven 2018

Bij Projecten lees je welke praktijken gebruik maken van mijn diensten.