izilearn en Geboortezorg Oplossingen werken samen!

izilearn en Geboortezorg Oplossingen richten zich allebei op het ondersteunen en ontlasten van geboortezorg professionals. izilearn heeft een jarenlange ervaring in de financiële administratie van verloskunde praktijken. Geboortezorg Oplossingen biedt ondersteuning op het vlak van communicatie en organisatie.
We leggen nu onze expertise samen om nog betere ondersteuning aan zorgprofessionals te kunnen bieden.

Initiatieven van Geboortezorg Oplossingen zijn o.a.

  • De Zwangerschapsmail, gericht op de communicatie met cliënten.
  • De Vadermail, gericht op de rol van de aanstaande vader.
  • De Vlinderbox, gericht op de hulp en ondersteuning bij de rouwverwerking na een (on)bedoelde afbreking van een zwangerschap.
  • De Vlinderboxmail, gericht op de hulp en ondersteuning bij de rouwverwerking na een (on)bedoelde afbreking van een zwangerschap.

Over Zwangerschapsmail:
Veel verloskunde praktijken maken reeds gebruik van de Zwangerschapsmail, een door Geboortezorg Oplossingen ontwikkeld gratis email systeem. Wekelijks ontvangen de cliënten een mail met informatie passend bij de fase van hun zwangerschap. Van daaruit hebben ze ook toegang tot een afgeschermd deel van een website waar het geheel o.a. in 58 talen te lezen is. De praktijk levert zelf de inhoud aan zoals teksten, logo en contactgegevens. Geboortezorg Oplossingen neemt het werk en de bekostiging voor haar rekening. Het scheelt consulttijd en cliënten ervaren het als erg informatief en betrouwbaar. Het gemiddelde aanmeldpercentage is 90%.

Meer info over Geboortezorg Oplossingen, de Zwangerschapsmail of een ander initiatief: Bekijk de website geboortezorgoplossingen.nl of neem contact op via 06-47334180 of info@geboortezorgoplossingen.nl.

LogoColorTextRight800